Home Hazai A Magyarság!

A Magyarság!

by Admin
0 hozzászólás

A magyarok egy minden nemzet által elismert nép. ez annak köszönhető, hogy a magyarság, az élet minden területén képes kiemelkedő dolgok megalkotására, mind művészeti, mind tudományos téren.

Sajnos e pozitívumok mellett van néhány negativum is, ami valójában nem a népről, hanem az egyénekről szól. e kettősség ellenére, a magyar nép kimelkedik az átlagből.

A történelem során számtalan tanujelét adta már a fent emlitett tulajdonságoknak. nem megyek részletekbe, szinte mindenki ismeri a tanulmányai által.

De…

A jelenben, a magyarság elég jelentős megoszlása figyelhető meg, ami egyrészt a politikai-gazdasági változások eredménye, másfelől pedig az egyének fejében gondolatok formájában nyilvánul meg. e gondolatokat van aki pozitív változások előidézésére használja, van aki az ellenkezőjét teszi. van akik a fejlődés a gyarapodás irányába halad, de vannak akik leragadtak a múlt egy pontján, és úgy élik az életüket, mintha még mindig a letűnt korokban élnének.

A múltban leragadt egyének, azt gondolják, hogy egy régebbi kor, ilyen-olyan szempontból jó volt, jobb mint ami a jelenben elérhető, és ezt igyekeznek megosztani a körülöttük élő embertársaikkal is, akik nem feltétlenül értenek ezzel egyet.
a legnagyobb ilyen csoport, akik az árpádsávos lobogóval  és a nagy Magyarország térképével az mellett érvelnek, hogy az ország területi felosztása, a múltban nem volt igazságos, és szeretnék, ha ezek a területek újra a mi országunké lenne.

Ennek e jelenségnek több meghatározó aspektusa is van.
Az első, hogy a társadalmi összetartást nagymértékben felhígítja  az egyébként is törékeny szociális közegben ennek igen romboló hatása lehet.
A másik probléma e téren, hogy – a múltat nem lehet megváltoztatni, de a jelenben megtett dolgok nagymértékben befolyásolják a jövőnket – de mivel e csoport még mindig a múlt nagyságán elmélkedik, így nem tudnak részt venni a jövő formálásában, illetve a gondolataikat teljesen kitölti az adott kor imádata.

Más szemszögből felmerül a kérdés, hogy az amúgy is “lopott” földre (honfoglalás) milyen alapon lehet jogot formálni, és “visszakövetelni”.

Honfoglalás

A Honfoglalás

De ha régebbi állapotokat veszünk figyelembe, (amit ez a csoport nem tesz meg) akkor gondoljunk csak bele, ugyanezen érvek alapján a mi földünket követelhetnék az olaszok is, merthogy egykor, e terület is a római birodalom része volt, vagy akár a törökök is igényt tarthatnának rá, hisz ők is meghódítottak a területet.

Európa is mint bármely terület a világon az évszázadok során számtalanszor át lett szabva, a határok soha nem voltak állandóak, így ha ezt figyelembe vesszük, és belegondolunk hogy ha minden ország vissza akarná kapni azt a területet, ami egykor a sajátja volt, akkor ez mérhetetlen káoszhoz vezetne, és képtelenség lenne igazságosan megítélni  hogy kinek mi az ami “jár”.

Jelenleg Magyarországon a problémák tömege soha nem látott méreteket öltött, ezért úgy gondolom, hogy a múlt firtatása helyett okosabb lenne azzal foglalkozni, ami a jövönket megváltoztathatja.

A lehetséges változások mibenléte szinte mindenki számára más megoldást ajánl fel, de amiben minden magyar polgár egyetért, az a politikai és a gazdasági téren szükséges változtatásokat jelenti.

Az egyik ilyen napi szintű dolog, a drog. Erre sokan azt mondják, hogy “engem nem érint, mert én nem használok drogot”. nos aki ezt mondja annak igaza van, de nézzük meg közelebbről.
A statisztikák szerint, a droghasználat már a tizenéves korban elkezdődik, e számok szerint minden magyar családban van 1 személy aki él vele. ha csak a családban van, akkor mondhatnánk, hogy az ő problémájuk, de lehet hogy mégsem. aki drogot használ, (ebbe a kategóriába tartozik számtalan vegyi anyag, természetes anyag, gyógyszerek, nem részletezem) az kapcsolatban áll másokkal, együtt dolgoznak tanulnak, utaznak, stb.  így áttételesen ezek az emberek is veszélyben vannak, attól a jelenségtől, ami a droghasználattal együtt jár, (minden anyagnak más hatása, mellékhatása van) így a figyelem hiánytól kezdve, az idegpályák pusztulásáig, számos dolog van, amit egy drogos nem vall be, de ettől függetlenül jelen van.

Egy gyerek drogozik az iskolában, vagy utána, vagy nem gyerek, de szintén használ valamit, aki egyszer felnőtt lesz, aki kijárta az iskolát, aki valamilyen vezető beosztásba kerül, aki valamikor döntéseket fog hozni, egy csoportnak, vagy egy országnak a jövőjét illetően, és ha erre gondolok, akkor égnek áll a hajam, hogy egy ilyen ember kezébe kerül akár 10 millió ember sorsa.

A média a következő ilyen tényező, ami rombolja az egyén és a vele kapcsolatban lévő környezete életét. látszólag nem, de mégis. ha hírt kapunk a médián keresztül, akkor az csak “rossz” hír lehet, – kivétel ez alól azok a kezdeményezések, akik felfigyeltek erre a jelenségre, és a rossz híreket igyekeznek pozitív dolgokkal helyettesíteni, – ezek a hírek elhitetik velünk, hogy a világ úgy rossz ahogy van, elhitetik velünk, hogy jobb ha otthon maradunk, mert az ajtónkon kívül csak baj érhet minket.

Ezzel elérik azt hogy az emberek elszigetelődnek egymástól, bizalmatlanokká válnak, és a virtuális kapcsolatokkal pótolhatják, ami egyébként nem elérhető számukra. az internet ennek a virtuális létnek a forrása, ami önmagában nem rossz, ha az ember tudja azt egészségesen használni, és nem egy hiánypótló lehetőségként tekinti.
E jelenségben rejlő fő probléma, hogy az emberek nem közösségként, hanem sok különálló egyénként vannak jelen a élet számos területén. mint tudjuk egy közösség ereje sokkal nagyobb mint bármelyik egyén saját ereje, képességei.
régen, amikor nem volt még média, internet, stb. az emberek közösségekben éltek, beszélgettek, közös tevékenységeik voltak, ismerték egymást, és nem csak a másik felhasználónevét.

Van még egy terület, ami az embereket, a társadalmat befolyásolja, ez a politika. látszólag e terület, ez zárt blokkja az életünknek, amihez nincs hozzáférésünk, így változtatni sem tudunk rajta. Ez részben így is van, de mégsem.

Ezzel kapcsolatban csak egy gondolatot osztok meg.
a rendszerváltás után hatalmat kapott egy az előzőektől eltérő politikai nézetet képviselő párt, akik megmondták, hogy minden rossz, és majd ők mindent megváltoztatnak. Ez így rendben lévőnek tűnik, de lehet hogy mégsem, mert az elmúlt évtizedek, rögzült dolgait néhány év alatt megváltoztatni, lecserélni, nem gyerekjáték, ezt még az is beláthatja, aki nem ért a politikához.
Nos jöttek a fiatalok, akik meg akarták változtatni a világot, nekiláttak a dolgok rendbetételének, leromboltak mindent, amit az előző kormány évtizedek alatt felépített,

– itt megjegyezném, hogy az előző vezetés működtetett jó néhány olyan céget, ami világviszonylatban is keresett és elismert volt, (pl. ikarus, rába, ganz-mávag, csepel művek, és még sok más is,) de ezeket a kormányváltás alkalmával, vagy az egyik vagy a másik, de lehet hogy közösen fillérekért kilóra elkótyavetyéltek, –

Csepel Művek – 1970

de mivel a jó munkához idő kell, is nem ment egyik napról a másikra, így mire a mandátumuk véget ért, nem tudtak felmutatni kellő eredményeket ahhoz, hogy a bizalom fennmaradjon az irányukban, így a választások során a “nép” azt látta, hogy ezek sem jobbak, mint az elődök, így a szavazás, ismét a másik irányba vitte az ország kocsiját.
A régi-új vezetés azt mondta, hogy ez mind szemfényvesztés volt, úgy rossz ahogy van, és leromboltak mindent, amit az előző kormány felépített.
Kezdődött elölről az építkezés  majd a vezetési ciklus végén megismétlődött ami már megtörtént, és jött egy másik kormány, más ígéretekkel  már tervekkel, elsöpörték az előzően létrehozott dolgokat, és újra a saját elképzeléseit megvalósítását tűzték ki célul, s mindez mai napig így folytatódik.

NEM erről volt szó?

NEM erről volt szó?

Ezzel kapcsolatban felmerül néhány kérdésem:
A váltások által már felépített, és az új kormány által szemrebbenés nélkül lerombolt dolgok, (autópálya-kapuk, magánnyugdíj pénztár, stb,) és ezek ismétlődéseinek a költségét vajon ki fedezte?

Mi történne akkor, ha a kormány elit tagjai, stratégiát váltanának, és a fennmaradás érdekében, azon munkálkodnának, hogy hogyan lehet valami jobb? Ugyanis a látszat azt mutatja, hogy a látszólagos pozíciót el lehet érni úgy is, hogy a körülöttük lévő embereket egyszerűen lerántják a sárba, (fiktív vagy valós vádakkal,) elérik, hogy az ellenfél, vagy éppen a szövetséges, romba dőljön.
És itt van az a pont, ahol vissza-utalnék, a drog használatára. a statisztika szerint, minden negyedik magyar él, vagy élt valamilyen droggal, valamint az az adat, hogy az iskolában, használt drogok, a felsőbb tanintézetekben, nagyobb százalékban fordul elő.
a statisztika önmagában csak egy szám, számok, de magukért beszélnek, hogy mit gondolok erről? Hisz tudod. Hogy Te mit gondolsz, azt pedig neked kell tudni.

Szóval az az apróság, hogy 100, 500, vagy 1000 éve ki élt ezen a földön, valójában egy értéktelen adat, a fent emlitett dolgok vonatkozásában, ez csakis érzelmi, vagyis nacionalista érzelmi állapot, de a jelenünkkel kapcsolatban teljesen felesleges.

Ennek a népnek, van jövője, és az csak a ma megtett dolgokkal érhető el. Ha te is teszel valamit azért hogy jobb legyen, akkor hamarabb, ha csak szemlélődsz, akkor tovább tart, de mindenképpen lesz jövő, de ez csak rajtunk múlik.

Szólj hozzá

Bemutatkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Látogatottság

2012 – 2022 @ All Right Reserved. Designed and Developed by Platinum Design